Da det norske industrikonsernet Protan så behovet for en bedre kontroll på produktdataene sine og raskere «time to market», tok de kontakt med Degree for å implementere en brukervennlig og fleksibel produktinformasjonsløsning (PIM).

Om Protan

Protan er en norsk industriaktør som utvikler og produserer membraner, taksystemer, ventilasjonssystemer og tekniske tekstiler. Med nærmere 80 års erfaring har konsernet utviklet innovative løsninger som er tilpasset et globalt marked og krevende klima. Den omfattende erfaringen gjør at de kan levere fleksible, skreddersydde løsninger tilpasset lokale behov – enten kundene trenger et vanntett miljøtak, krevende ventilasjon eller annen teknisk beskyttelse. Protan er verdensledende innen membranteknologi.

Problem

Mange virksomheter opplever at informasjon om produktene de markedsfører og selger er lagret i flere ulike databaser og i filer uten tilknytning til hverandre. Det samme gjorde Protan. 

Inntil Protan tok kontakt med oss i Degree, benyttet industrikonsernet en kombinasjon av PIM- og MDM-systemer, Excel, ERP-systemer og netthandelsløsninger for å holde orden på produktinformasjonen i virksomheten. 

Denne kombinasjonen av systemer gjorde det utfordrende både å oppdatere produktinformasjon, finne riktig versjon av informasjonen og gi kundene tilstrekkelig informasjon om produktene deres. Ikke minst ble berikelsen av produktdata på alle varer begrenset av virksomhetens ERP-system og dets struktur og regler. 

Konsekvensene ble at Protans PIM-redaktør brukte uforholdsmessig mye tid på å finne siste oppdaterte produktinformasjon, og at kundene ved flere anledninger bestilte feil produkter fordi produktinformasjonen var mangelfull. 

Løsning

Protan tok kontakt med oss i Degree for å utvikle en ny løsning som var i stand til å organisere all produktrelatert informasjon på ett sted og enkelt distribuere korrekt informasjon til alle salgskanaler. For å levere på dette ønsket, implementerte vi i Degree en ny InRiver PIM-løsning til Protan, et verktøy for å importere, vedlikeholde, berike og distribuere korrekt og relevant produktinformasjon. 

InRiver PIM er en av de største leverandørene av PIM internasjonalt. De er anerkjent for sine brukervennlige og fleksible løsninger som er enkle å integrere med andre kritiske systemer og løsninger. 

Løsningen gjør det enkelt for Protan å berike produkter med tekst, bilder, spesifikasjoner, relasjoner og lignende. I tillegg sørget vi for at InRiver PIM kunne integreres med ERP-systemet og andre relevante systemer ved hjelp av programgrensesnitt (APIer) og at produktinformasjonen ble distribuert til de ulike salgskanalene som Protan benytter seg av.

Resultater

Etter en vellykket implementering av InRiver PIM, har ikke gevinstene latt vente på seg. For det første gir løsningen Protan en raskere «time to market». For det andre har industrikonsernet nå én «source of truth» for all produktinformasjon, i stedet for en rekke systemer og filer. For det tredje har PIM-løsningen gjort det enklere for Protan å se hvilke salgskanaler de har publisert produktene sine i. Videre har god og korrekt produktinformasjon økt konkurranseevnen til virksomheten. Og, til slutt, har InRiver PIM gjort samarbeidet med leverandørene til Protan betydelig enklere og mer strømlinjeformet.  

Degree er en totalleverandør på EPI Commerce, integrasjoner og PIM. Vårt PIM-team sitter med over 10 års erfaring fra både leverandør- og kundesiden, og tilbyr oppsett, vedlikehold og videreutvikling av InRiver PIM-løsninger. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å realisere de samme gevinstene som Protan har gjort.