Om Relekta

Etter mange år med sterk vekst, har Relekta befestet sin posisjon som en av landets ledende leverandører av reparasjons- og vedlikeholdsprodukter til verksted, industri og byggebransje. For å sikre sterk vekst også i framtiden, har selskapet effektivisert og forenklet salgsprosessen til sine dyktige uteselgere med en ny, digital salgsløsning fra Degree.

Relekta Import ble etablert som et personlig firma i 1977. Siden den tid har selskapet arbeidet hardt og målrettet for å posisjonere seg som en av de viktigste leverandørene av høykvalitetsprodukter for reparasjon og vedlikehold til bedrifter i Norge. I dag har Relekta-Gruppen over 100 medarbeidere og er landsdekkende med flere representanter i hvert fylke. 

Selskapets selgere skal ha mye av æren for Relektas store vekst. Relekta har 65 uteselgere som aktivt reiser ut til kunder og grossister for å gjennomføre produktdemonstrasjoner, bygge tillit i markedet og selge direkte til virksomheter over hele landet. Dette arbeidet har vært sentralt i å bygge opp gode, langvarige kundeforhold og utgjør selve essensen i Relektas suksesshistorie.

Men frem til nylig har selgerne belaget seg på et egenutviklet og gammelt salgssystem som sakte, men sikkert begynte å tære på motivasjonen. For å holde på den gode vekstkurven, innså Relekta at de måtte ta grep.

Tidkrevende, manuelle salgsprosesser

Frem til Degree kom på banen og fikk etablert en ny selgerløsning, jobbet Relektas selgere i et foreldet og umoderne salgssystem. Systemet manglet både produktinformasjon, kritisk data om kunder og gode rapporteringsmuligheter. Samtidig var det et system som ikke la spesielt godt til rette for å utarbeide tilbud, ei heller hadde tilstrekkelig fokus på store deler av produktsortimentet. Resultatet ble et system som både var ineffektivt og lite motiverende å arbeide med.

For eksempel kunne selgerne verken sjekke lagerbeholdning eller legge inn ordre når de var ute hos kundene sine, fordi løsningen ikke var online. I stedet måtte selgerne sørge for å huske alle detaljene i ordrene og manuelt legge dem inn da de kom hjem. Resultatet ble ekstra arbeid for selgerne etter endt arbeidsdag, en stor andel ordrefeil som måtte rettes opp av supportavdelingen og forsinkede leveranser til kundene. 

For å bøte på problemet, måtte en ny salgsløsning på plass. Degree ble valgt som leverandør, og i 2018 startet arbeidet med den nye løsningen.

En ny framtid for Relektas selgere

For å skape en ny framtid for selgerne, jobbet vi i Degree tett sammen med Relekta for å utvikle og implementere en web- og mobiltilpasset selgerløsning som kunne integreres med eksisterende ERP- og logistikksystemer i virksomheten. Målsettingen var at denne løsningen kunne hjelpe selgerne til å jobbe mer effektivt og øke tilfanget av gjensalg for å øke omsetningen.

For å legge til rette for dette, etablerte vi en løsning som møtte følgende krav:

  • Enkel planlegging av kundebesøk
  • Enkel ordreregistrering ute hos kunde
  • Enkel registrering av aktiviteter ute hos kunde, for eksempel produktdemonstrasjoner
  • Enkel tilgang til produktinformasjon
  • Forbedret oppfølging dager eller uker etter kundebesøk
  • Forbedret kundeinnsikt på tvers av organisasjon

Etter nærmere et år i utvikling, ble løsningen lansert sommeren 2019. Siden den tid, har ikke besparelsene latt vente på seg. Aldri før har det gått raskere å selge produkter og plassere tilbud, og tiden selgerne er nødt til å bruke både før, under og etter kundemøtene er kraftig redusert.

Årsaken er at arbeidsflyten fra kundebesøk til plassert ordre er langt mer strømlinjeformet enn tidligere. Blant annet er løsningen tilgjengelig på alle mobile enheter, søkefunksjonen forbedret og all kunde-, besøks-, tilbuds- og ordreinformasjon samlet i ett system.

Resultatet har blitt en mer motivert og effektiv selgerstab som finner tid til flere besøk, kan planlegge arbeidsdagen sin bedre og øke salgsvolumet sitt – samtidig som de har fått mer tid til familien på grunn av mindre manuelt arbeid etter arbeidstid.

Men det er ikke bare selgerne som får en bedre hverdag av selgerløsningen. Også supportavdelingen kjenner på gevinstene. Tidligere måtte supportavdelingen godkjenne alle ordre som kom inn på grunn av regelmessige feil og mangler i bestillingene. Nå er alle ordre klare for leveranse umiddelbart, og en anstrengt supportavdeling har nå fått en håndterbar hverdag der de kan fokusere på mer verdiskapende arbeidsoppgaver.

Kundemøtene er selve kjernen i Relektas salgsprosess. Denne kjernen er ivaretatt, men sammen med Relekta har Degree forbedret og komplementert prosessen med en digital salgsløsning som både forenkler hverdagen og øker salget til virksomheten, samtidig som den legger grunnlaget for videre vekst inn i fremtiden. 

"Jeg tok over prosjektansvaret fra vår tidligere IT-sjef i April 2019, og har fra da av hatt et meget godt samarbeidet med Degree teamet. Jeg oppfatter Degree som meget kompetente, og de har levert frem til nå et produkt som vi er meget tilfreds med. Degree har alltid vært tilgjengelige og har respondert hurtig på alle henvendelser. De er dedikert, engasjerte og har fulgt tett opp alle utfordringer underveis i prosjektet. Degree tar eget initiativ og informerer oss fortløpende på viktige saker."
EVEN REED Innkjøpssjef Relekta