Våre konsulenter har markedets beste kompetanse og erfaring i å lede store komplekse IT-prosjekter. Vi planlegger, organiserer og følger opp prosjekter fra start til overlevering for din virksomhet. Dette for å sørge for størst mulig grad at prosjekter og ønsker blir levert inne tid, kost og forventet kvalitet.

Vår bakgrunn

Våre prosjektledere lang erfaring innen deres felt, og har jobbet flere år som utviklere tidligere. Dette gjør at de kan sette seg inn i tekniske problemstillinger og bistå som rådgiver mot andre underleverandører. I tillegg er våre prosjektledere godt kurset og besitter lang erfaring med implementering av Prince2, samt Difi sin prosjektveiviser-metodikk.

Prosjektforløp

Vår prosjektprosess starter ofte med et forprosjekt, som tilpasses hver enkelt kunde. Noen kunder har kanskje allerede brukt god tid til å skrive en god spesifikasjon på hva de ønsker å få levert, men vi opplever at mange ønsker vår veiledning og hjelp. Forprosjektet er til for å:

 • Kartlegge alle behov som skal løses
 • Lage en risikoanalyse
 • Avklare beslutningstakere
 • Danne prosjektteam
 • Bli enige om kostnadsrammer
 • Validere prosjekt mot nytteverdi
 • Lage en prosjektplan

Hvis det blir besluttet at prosjektet skal realiseres går vi inn i neste fase; implementeringsfasen. I denne fasen skal selve løsningen designes, kodes og testes. Her er vi vant med å jobbe etter smidige prinsipper. Det betyr:

 • Korte sprinter på en til to uker
 • Avleverer kode som gir verdi til kunden etter hver sprint
 • Løsningen testes kontinuerlig
 • Kunden har mulighet til å gjøre tilpasninger under leveransen
 • Kontinuerlig tilbakemelding

Siste del av fasen

Prosjektet avsluttes med en overlevering og en opplæringsfase. Her tar Degree en aktiv rolle i å bistå med å lære opp brukere og ansatte med å ta i bruk løsningen. Vi leverer dokumentasjon på løsningen samt gir råd om hvordan kunden skal få størst mulig utbytte av deres investering fremover.