Fagsjargong kan være et frustrerende hinder for mange. Still sterkere med Degrees ordbok for e-handel.

Suksessfull e-handel er langt mer enn bare implementering av en ferdig plattform. For å virkelig legge en solid plan som understøtter din bedrift, må du forholde deg til en hel serie av ulike fagfelt – fra IT og design til logistikk og transport.

Skal du virkelig kunne ta stilling til hva leverandøren din anbefaler, og kommunisere med ekspertene i alle ledd av satsingen, er det naturlig nok en fordel å snakke språket. Det kan bety å lære nye faguttrykk, eller bare få en klarere forståelse av ting du hittil bare har forstått sånn cirka, ut ifra kontekst.

Dette er grunnen til at vi har skrevet en nyttig ordbok for e-handel, som tar for seg uttrykk du burde kunne innen:

  • E-handel
  • IT og utvikling
  • Lager og logistikk
  • Betalingsløsninger
  • Design
  • Markedsføring

 

For å demonstrere verdien av den, finner du hele kapittelet om e-handel nedenfor. For de resterende fem kategoriene, kan du laste ned hele ordboken her.

Last ned komplett ordbok for B2B e-handel

 

degree-divider-blog

 

Utdrag fra Degrees ordbok om e-handel

Overordnede begreper:

B2B

Business-To-Business. Handel mellom bedrifter.

 

B2C

Business-To-Consumer. Handel mellom bedrift og privatperson.

 

Brukergrensesnitt

Kontaktflaten mellom brukeren og programmet (nettbutikken), som lar brukeren navigere og manøvrere det.

 

Bundle/strukturvare

En pakkeløsning bestående av flere produkter satt sammen til ett produkt. Består typisk av flere ferdigmoduler.

 

Checkout

Nettbutikkens prosess for å legge produkter i handlekurven og betale for dem.

 

Digital tjenesteplattform

En digital tjenesteplattform tilgjengeliggjør alle virksomhetens data i en moderne plattform som gjør deg i stand til å raskt realisere digitale strategier.

 

E-handelsleverandør

Aktøren som utvikler og implementerer din e-handelsløsning på den valgte plattformen.

 

E-handel

Bredere begrep enn nettbutikk. E-handel er teknisk sett en betegnelse for alle former for elektronisk basert handel, inkludert fysiske transaksjoner som betales digitalt. I dagligtale brukes det stort sett som et synonym for netthandel.

 

Ferdigmodul

Et standard delprogram for nettbutikken din som du kan ta i bruk omtrent umiddelbart. Ofte kostnadseffektivt, men kan by på problemer dersom du ikke har en tradisjonell kundereise eller har behov for unike funksjoner. 

 

Forvaltningsavtale

En avtale for hvordan leverandøren din skal fortsette å vedlikeholde og ivareta e-handelsløsningen din etter at den er utviklet og live. 

 

Hyperpersonalisering

Bruk av AI og Big Data til å tilpasse opplevelsen for hver individuelle kunde, basert på handlings- og kjøpsmønster. 

 

Innsiktsfase

En periode i forkant av utvikling og implementering av nettbutikken, utelukkende fokusert på å sanke inn kunnskap om målgruppe, behov og muligheter. Helt essensielt dersom du ønsker å lykkes med e-handel.

 

Kundeapplikasjon

Som navnet tilsier en applikasjon for kunden, som gjør det enkelt å interagere med nettbutikken din uten alt det andre som inkluderes i plattformen du bruker selv.

 

Kundereise

En generell narrativ fremstilling av den typiske opplevelsen til en kunde, fra opprinnelig behov til endt kjøp – eller enda videre som «ambassadør» for virksomheten din. Brukes for å lettere sette seg inn i hvordan kjøpsopplevelsen er fra kundens side, og hvordan den kan bli bedre.

 

Kundespesifikke priser

Priser som endrer seg basert på kunden som besøker nettbutikken, på grunnlag av rolle, prosjekt eller historikk.

 

Multikanal

En betegnelse på at du selger varer gjennom flere kanaler, både fysisk og digitalt, men uten at disse er integrert med hverandre. Regnes gjerne som et skritt på veien mot en mer avansert omnikanal-strategi.

 

Nettbutikk

En interaktiv, digital butikk der kundene kan kjøpe direkte fra selger.

 

Omnikanal

En salgsstrategi hvor du er til stede på flere kanaler, fysisk og digitalt, men hvor disse er integrert med hverandre og utgjør én helhetlig og sammenhengende kundeopplevelse.

 

Ordreverdi

Verdien på det totale kjøpet til kunden, satt sammen av flere produkter/tjenester.

 

Personalisering

Tilpasning av kommunikasjon og opplevelse for kundene basert på data du har om dem. Sammenlign med hyperpersonalisering som er personalisering tatt til et høyere, mer individuelt nivå ved hjelp av avansert teknologi.

 

Plattformleverandør

Også omtalt som systemleverandør. Leverandøren av CMS og netthandel-software som nettbutikken din bygges på. Dette er typisk en annen aktør enn selve e-handelsleverandøren din, som tar utgangspunkt i en slik plattform for å bygge din personlige netthandel og legge en strategi for den.

 

POS

Point-of-sale-system. Den digitale løsningen i en fysisk butikk som kombinerer betaling, kundebehandling og varebeholdning på ett sted. 

 

Produktkategorier

En inndeling av varene dine i ulike grupper og undergrupper. Gjør det enklere for kundene å finne frem til det de skal ha, og smarte kategorinavn kan gjøre det lettere å bli funnet via Google.

 

Responstid

Hastigheten nettbutikken din bruker på å respondere på kundens forespørsler. Høy responstid (vi snakker om sekunder) betyr en treg nettbutikk som er slitsom å navigere, og kan koste deg kunder. 

 

Singelkanal

Den mest grunnleggende formen for salg, hvor du utelukkende selger gjennom butikk – altså én kanal. Erstattes nå i stor grad av multikanal- og omnikanal-strategier.

 

Skreddersøm

Typisk betegnelse på at software-løsningen din er tilpasset (eller bygget helt fra bunnen av) for dine unike behov.

 

Support

Rammeverket for å bistå med hjelp til kunder. Relevant både for hvordan du leverer dette til dine kunder, og hvordan du selv søker assistanse fra e-handelsleverandøren din.

 

Søk og navigasjon

Samlebetegnelse for hvordan nettbutikken din er tilrettelagt for at kundene kan finne frem. Manglende funksjonalitet her kan fort koste deg salg.

 

Varianthåndtering

Hvordan nettbutikken din håndterer ulike varianter av samme produkt – for eksempel forskjellige farger og størrelser. Disse bør ligge tett opp mot hverandre, og ikke være lagt inn som fullstendig separate produkter.

 

Last ned ordboken for å få full oversikt over de tekniske begrepene, design, betalingsløsninger, frakt produksjon og logistikk, markedsføring, samt forkortelser innen markedsføring. 

Last ned komplett ordbok for B2B e-handel

 Ann-Jeanette Rustad

Ann-Jeanette Rustad

Salgs- og markedsleder Degree