Som Norges ledende leverandør av verktøy, maskiner, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell, har TOOLS lenge vært en velkjent og anerkjent merkevare med store, etablerte virksomheter på kundelisten. Men da flere av konkurrentene deres økte sin digitale tilstedeværelse og lanserte nye nettbutikker, ble kampen om kundene tøffere. For å beholde sin posisjon i markedet, måtte TOOLS ta grep.

En ny digital strategi ble utviklet for å skape gode, moderne kundeopplevelser. Sentralt i denne strategien, stod en splitter ny e-handelsløsning. I 2015 fikk Degree æren av å lage og implementere løsningen, en nettbutikk som har vært i kraftig vekst siden oppstarten.

Et ønske om større digital tilstedeværelse

TOOLS sin visjon er like enkel som den er effektiv. De skal være det beste valget for kundene sine og gjøre hverdagen deres både enklere, sikrere og mer lønnsom. For å kunne realisere denne visjonen, forstod TOOLS at de måtte gjøre det enklere for kundene å kjøpe produkter og varer over nettet.

Men den digitale tilstedeværelsen til TOOLS var begrenset. De hadde løsningen TOOLStrade, som ga påloggede kunder tilgang på et bredt sortiment av varer og artikler de kunne gjøre prisoppslag og ordreregistrering på. Løsningen var imidlertid gammel, utilstrekkelig og ikke noe som lå åpent tilgjengelig for verken eksisterende eller potensielle kunder. En moderne og velfungerende e-handelsløsning glimret med sitt fravær.

– Vi hadde ikke en eksisterende funksjonell nettbutikk. Nye krav i markedet og økt konkurranse forutsetter at vi er til stede i alle kanaler, også i de digitale, forteller eCommerce Manager og nettbutikkansvarlig i TOOLS, Einar Repp.

Løsningen ble en helt ny digital strategi som skulle bringe TOOLS gjennom en digital transformasjon og inn i en ny tidsalder. Den nye nettbutikken fikk en sentral posisjon i denne strategien.

Skreddersøm fremfor standardløsning

Med en ny digital strategi i hånden og et konkret behov for en ny nettbutikk, inviterte TOOLS flere potensielle partnere inn til en anbudsprosess. Alle de inviterte skulle presentere et løsningsforslag på en ny e-handelsløsning som kunne erstatte den eksisterende nettsiden.

Kravene fra TOOLS var tydelige. Nettbutikken måtte inkludere et CMS-system som kunne håndtere alt webinnhold, ha et responsivt design og kunne tilpasses ulike typer brukerenheter. Ikke minst måtte løsningen være brukervennlig. 

– Vi har mange store kunder som stiller betydelige krav til funksjonalitet og brukervennlighet i nettbutikken vår. Vi ser at kundene våre forventer at nettbutikkene innen B2B er like strømlinjeformede som dem vi finner innen B2C. En person som bestiller en ny TV via nettet hjemme én kveld, er kanskje den samme som sitter på jobb og skal kjøpe hydraulikk av oss dagen etter, forteller Repp.

I hard konkurranse med store, etablerte e-handelsleverandører, skilte løsningsforslaget fra Degree seg ut. Et sterkt fokus på brukervennlighet, høy faglig kompetanse og skreddersydde løsninger var avgjørende for at valget til slutt falt på Degree. I motsetning til mange andre leverandører av B2B e-handelsløsninger, tilbyr ikke Degree kun standardløsninger. I stedet legges det større vekt på skreddersøm og løsninger som er spesialtilpasset brukernes og kundenes konkrete behov.

– Da vi skulle velge leverandør av nettbutikken, var det et stort fokus på skreddersøm internt i TOOLS. Degree består av unge og innovative mennesker som er flinke til å forstå hva vi vil og hvilke utfordringer vi har til enhver tid, forteller Repp.

En grundig gjennomtenkt prosjektorganisering

For å kunne levere en skreddersydd løsning til TOOLS, startet arbeidet med nettbutikken i et godt forankret forprosjekt, der dyptgående intervjuer med sentrale brukergrupper stod sentralt. Disse samtalene ga Degree dyp innsikt i hvilke behov som måtte møtes og hvilke krav som måtte tilfredsstilles.

– Vi snakket både med kunder, med brukere og med ansatte. Basert på disse samtalene laget vi en liste med funksjonalitet og oppgaver som skulle gjennomføres i selve prosjektet, forteller Marius Lian, rådgiver netthandel i Degree.

Deretter ble det opprettet en prosjektgruppe, bestående av Degree, som teknisk prosjektleder, samt en prosjektleder og en representant med beslutningsmyndighet fra forretningsområdet i TOOLS. I tillegg ble sentrale medarbeidere fra salg, marked, logistikk, IT, produkt og kundeservice involvert. Denne prosjektgruppen møttes én gang i måneden for å diskutere prosjektet og prioritere oppgavene fra forprosjektet.

– Slike prosjektgrupper er essensielt når en skal etablere en nettbutikk som den TOOLS har ønsket. Den gjorde oss som leverandør godt rustet til å forstå hvordan TOOLS jobber og tenker, og den ga alle involverte en tydelig metodikk å forholde seg til i samarbeidet, forteller Lian.

Tett dialog og samarbeid avgjørende for god prosjektgjennomføring

Et viktig prinsipp for Degree, er at samarbeidet med kunden og prosjektgjennomføringen skal være så transparent som mulig. For å ivareta dette prinsippet i samarbeidet med TOOLS, ble det brukt en rekke ulike verktøy og løsninger for å gjøre samhandlingen så god som mulig.

Alle som skulle arbeide med løsningen, både på kundesiden og på leverandørsiden, ble invitert inn i prosjektstyringsverktøyet Asana, en applikasjon som hjelper prosjektmedarbeidere å organisere, spore og styre arbeidet sitt. I tillegg ble Slack benyttet som prosjektets primære kommunikasjonskanal.

– Et prosjektverktøy som Asana og et kommunikasjonsverktøy som Slack gjør det lett å kommunisere og lage oppgaver som involverer ulike funksjoner hos kunden, hos en av leverandørene eller hos våre utviklere. Slike verktøy lar oss løse problemer og gjennomføre aktiviteter i løpet av få timer, utdyper Lian.

En grundig gjennomtenkt organisering av prosjektet og gode verktøy for samhandling er noe av det TOOLS trekker frem som spesielt positivt i samarbeidet med Degree.

– Degree utviser stor dyktighet når det gjelder samhandlingen i prosjektet. De er flinke til å innføre bedre prosjektrutiner og søker stadig etter muligheter for å forbedre samarbeidet, forteller Repp.

Det TOOLS imidlertid er aller mest fornøyd med i samarbeidet om den nye nettbutikken, er den personlige oppfølgingen og den tette kontakten med Degree. Et samarbeid med Degree inkluderer nemlig en dedikert prosjektleder som er med på prosjektet fra start til slutt.

– Fordelen med å samarbeide med en mindre aktør som Degree, er at de er tilgjengelige når vi har behov for det, utdyper Repp.

En nettbutikk som effektiviserer kundens kjøpsprosess

Samarbeidet med Degree har båret frem frukter for TOOLS. I dag sitter virksomheten på en konkurransedyktig nettbutikk som møter dagens krav for gode kundeopplevelser og har generert positive resultater og gevinster både for virksomheten selv og kundene deres.

– Nettbutikken har vært i kraftig vekst siden oppstarten, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på tilgjengeligheten og brukervennligheten til løsningen. Ikke minst har nettbutikken gjort både våre egne interne prosesser og kundens kjøpsprosesser mer effektive. Tidligere var det mye kaffebesøk, nå gjøres innkjøpet digitalt, avslutter Repp.

Selv om TOOLS nå har fått en konkurransedyktig e-handelsløsning, er ikke arbeidet over enda. Løsningen er hele tiden under utvikling, og teamene i TOOLS og Degree jobber kontinuerlig sammen for å forstå kundenes behov og forventninger til kjøpsreisen i 2020. Vi i Degree er glade for å få lov til å fortsette reisen sammen.

Les mer: Slik hjalp vi TOOLS med å implementere en splitter ny PIM-løsning

- Gjennom Degree har TOOLS en partner som raskt setter seg inn i og forstår de utfordringer vi står overfor til enhver tid, og som sikrer gode innovative løsninger for våre brukere og kunder.
EINAR REPP Nettbutikkansvarlig i Tools Norge

Degree har levert:

  • Netthandel
  • Salgsverktøy for selgere
  • Point of Sales (PoS) for TOOLS' butikker
  • Katalogverktøy
  • Punchout
  • Konsignasjonslager og plukklager
  • Printløsning for profilering av klær
  • Returhåndtering
  • Nettbutikk på Mobil, Android og iPhone
  • inRiver PIM