Vurderer din bedrift PIM?

Vurderer din bedrift PIM?

Her er noen tips!

Det er store gevinster å hente på å implementere en PIM-løsning, men det kan oppleves krevende for organisasjonen. En slik prosess stiller ofte krav til eventuell omorganisering, ny kunnskap og nye roller. Det er derfor viktig med støtte fra en god partner i prosessen og en god gjennomførbar plan.

Vårt PIM-team sitter med over 10 års erfaring fra både leverandør- og kundesiden. Her er deres tips!

Forprosjekt (1-2 uker)

 • Forstå hvordan det jobbes med produktinformasjon i dag.
 • Definere hvordan man ønsker å jobbe i fremtiden.
 • Etablere en prosjektgruppe med interne beslutningspersoner.
 • Planlegg jevnlige prosjektmøter, workshops og milepæler.

Gjennomføring (2-3 måneder)

 • Oppsett av servermiljø, nettverk og installasjon av software.
 • Workshops for å utvikle en markedsmodell for produktinformasjonen.
 • Workshops for integrasjoner mot egne systemer og leverandører.
 • Degree holder prosjektmøter jevnlig for å sikre milepælene.

Lansering

 • Lansere PIM i produksjon.
 • Test i produksjon av PIM-systemet, integrasjonene og salgskanalene.
 • Opplæring av organisasjonen i bruk av PIM-systemet.

Vedlikehold og videreutvikling

 • Løpende vedlikehold og berikelse av data.
 • Videreutvikling etter behov.
Cato Johansen

Cato Johansen

Cato er vår inRiver PIM Business Consultant. Ta kontakt med cato på cato@degree.no dersom du har noen spørsmål rundt PIM for din bedrift!