Et godt implementert PIM kan spare deg for et stort antall arbeidstimer.


Uansett om du selger til privatbrukere eller bedriftsmarkedet, er en god nettbutikk avhengig av at kundene dine har tilgang på all produktinformasjonen de trenger, og at denne er strukturert på en hensiktsmessig måte.

Mange som jobber med netthandel bruker mye tid på å finne siste versjon av produktinformasjonen fordi den ligger spredt rundt i ulike systemer, filer og e-poster. Det resulterer i mange feilbestillinger i nettbutikken på grunn av mangelfull eller feil produktinformasjon.

Løsningen er å overlate det hele til et PIM (Product Information Management), som automatiserer (eller delegerer bort) store deler av jobben.

PIM samler all nødvendig produktdata og informasjon som tekst og bilder i ett system. Denne informasjonen kan berikes og eksponeres til andre systemer som Netthandel, CRM, datavarehus, Web to Print, POS/butikkdatasystem og CMS.

 

Hvorfor manuell produktdata er så tidkrevende

Vi kan male ut en typisk situasjon som vi ofte ser hos kunder uten PIM:

Når produktinformasjonen ikke ligger samlet i et system, er det vanskelig å oppdatere og organisere data. Si at du for eksempel skal differensiere mellom forskjellige varianter av et sett med arbeidshansker. For at ikke det skal bli utrolig vanskelig for kunden, burde alle størrelsene og fargene av de samme hanskene være samlet under ett produkt – bare som forskjellige valgmuligheter.

Uten et PIM, vil du bli nødt til å sette opp alle disse koblingene helt manuelt, mens du leter fram informasjonen fra diverse regneark og e-poster du ikke nødvendigvis husker hvor ligger. Selgende tekst, bilder, og annen viktig informasjon, vil heller ikke eksistere. Alt dette må du fylle ut og knytte sammen selv.

Resultatet blir en tung arbeidshverdag, mye unødvendig tidsbruk og stor intern frustrasjon.

 

En oversikt over vanlige utfordringer uten PIM

Å implementere et helt nytt PIM-system i eksisterende nettbutikk er et ganske omfattende prosjekt. Derfor var det viktig å planlegge godt i forkant. Dette løste vi via en egen innsiktsfase, bestående av tre workshops før arbeidet begynte.

Vi kan godt sette opp en punktliste over problemene som gjerne oppstår når du ikke bruker PIM i nettbutikken din:
  • Du bruker mye tid på å sjonglere mellom ulike systemer.
  • Det er vanskelig å vite hvilken versjon av produktdataene som gjelder.
  • Du finner ikke riktig bilde.
  • Det er ingen god struktur på arbeidsprosessen.
  • Produktene i nettbutikken presenteres forskjellig i forskjellige kanaler.
  • Produktinformasjonen din møter ikke kravene til kunder og distributører.
  • Feil produktinformasjon fører til feilkjøp som koster deg penger å rette opp i.
  • Du har vanskelig for å håndtere alle markedsplassene du vil delta på.
  • Det er tungvint å hente produktinformasjon fra leverandører.
  • Du må gjøre mye manuelt arbeid.

 

Hva slags ROI kan du forvente av PIM?

Ovennevnte utfordringer er bare eksempler på problemene PIM kan løse for deg. For å illustrere hvordan PIM sparer deg for mye tid og arbeid, kan vi se nærmere på et tilfeldig eksempel.

Se for deg at du skal ha 3–4 bilder av et produkt opp i nettbutikken. Disse vil du vanligvis få tilsendt av leverandøren, i en lang liste, som du deretter må hente ut ett og ett av og laste opp manuelt.

Har du 20 000 produkter, med opptil 6 bilder per produkt – og du bruker et minutt på å laste opp hvert av dem – så snakker vi fort om 2000 arbeidstimer i året. Et PIM vil derimot kunne hente bildene direkte fra leverandøren din, og flagge eventuelle feil før de oppstår.

Import_og_linking_av_bilder-min

Hva enn du betaler i timen til dem som sitter med denne jobben – det er det du sparer på PIM, kun gjennom å kutte tiden på å laste opp bilder.

Bilder er selvsagt bare en brøkdel av arbeidet med nettbutikken, så her kan du mangedoble timetallet.

Et nøkternt anslag er at du kan få en mellom 50–70 prosent reduksjon i arbeidstimer knyttet til nettbutikken din.

 


Dette er tid du i stedet kan bruke til verdiskaping – ikke minst siden de som jobber manuelt i nettbutikken ofte har andre ansvarsområder, som for eksempel salg og markedsføring.

Ved å samle all informasjon på ett sted reduserer du dessuten mulighetene for for feil og teknisk gjeld, og øker salget i nettbutikken gjennom bedre brukeropplevelser for kundene. Det er grunnen til at implementering av et PIM-system gir så høy ROI, og at PIM-arbeidet har blitt en svært viktig del av en god digitaliseringsstrategi.

Les mer: Slik hjalp vi TOOLS med å implementere en splitter ny PIM-løsning 

Webinar on demand - E-handel i HORECA

degree-divider-blog

Ønsker du å oppgradere din e-handel? Vi hører gjerne på dine problemstillinger eller spørsmål du måtte ha.

Prat med oss

 Ann-Jeanette Rustad

Ann-Jeanette Rustad

Salgs- og markedsleder Degree