Prosjektledelse

Prosjektledelse

IT prosjekter blir stadig mer komplekse etter som teknologien utvikles i et enormt tempo og brukere av løsningene stadig forventer mer i form av enkelhet og fleksibilitet. Våre prosjektledere kan teknologi og vet hvordan de skal lede teknologitunge prosjekter, hvilke utfordringer man står ovenfor og hvordan man oppnår suksess med prosjekter for våre kunder.

Det finnes ikke bare en måte

Det finnes ikke noe fasit på hvordan man skal lede et IT utviklingsprosjekt i dag. Prosjektene er svært forskjellig i omfang, kompleksitet og sammensetning. En av de viktigste grepene en prosjektleder kan gjøre for å sikre god leveransedyktighet, er å velge korrekt metodikk for prosjektet. Ved å evaluere en rekke sider av prosjektet, før oppstart, lander vi ofte på en av, eller kombinasjoner av følgende metodikker:

  • Lean
  • Scrum
  • Agile
  • Kanban
  • Fossefall
  • Prince2

Vi jobber tett med kunden

Våre prosjektledere jobber tett mot kundene. De er ofte bindeleddet mellom utviklingsteamet og produkteier/prosjektgruppe på eiersiden. Selv om vi i mange tilfeller ser behovet for å involvere utviklere og kunde i tett dialog, ser vi også behovet for å optimalisere arbeidsflyten ved å la utviklere jobbe avbrutt gjennom sprinter dersom disse på forhånd er godt definert og spesifisert. Her er prosjektlederen det perfekte mellomleddet som kan sørge for god og riktig kommunikasjon mellom produkteier og utviklere.