Effektiviser produksjonen og få full kontroll over all informasjon med PIM

Product Information Management lar deg systematisere og samle inn all informasjon, slik at netthandelen oppnår bedre salgsresultater og blir mer konkurransedyktig.

Hva er PIM?

Mange opplever at informasjon om produktene de markedsfører er lagret i flere ulike databaser, og i filer uten tilknytning til hverandre. Dette gjør det svært tidkrevende å oppdatere informasjon, og det kan oppstå avvik. Løsningen på dette er Product Information Management (PIM).

En PIM-løsning er et verktøy for innhenting, berikelse og distribusjon av produktinformasjon. Med PIM leveres produktinformasjon raskere til markedet med tilpasset informasjon i alle salgs- og markedskanaler. PIM-løsningen integreres med interne forretningssystemer, eksterne kilder som bildebanker og leverandører, og publiseringskanaler som nettbutikk eller katalog.

Hvorfor PIM?

Informasjon lagret i en PIM-løsning kan være:

PIM-informasjonen kan brukes i:

PIM kan integreres med blant annet:

Degree leverer Inriver PIM

InRiver er en av de største PIM-leverandørene internasjonalt. De er godt anerkjent for å utvikle brukervennlige og fleksible løsninger, som er enkle å integrere. Degree er en en totalleverandør på EPI Commerce, integrasjoner og PIM. Vårt PIM-team sitter med over 10 års erfaring fra både leverandør- og kundesiden, og tilbyr oppsett, vedlikehold og videreutvikling av InRiver PIM-løsninger.

Les mer om InRiver

Hvordan lykkes med PIM?

Det er store gevinster å hente på å innføre en PIM-løsning, men samtidig kan det være krevende for organisasjonen fordi løsningen stiller krav til både organisering internt, ny kunnskap og nye roller. Det er derfor viktig med støtte fra en god partner i prosessen. Vi deler gjerne våre erfaringer og gir deg tips på hvordan din bedrift kan gå frem.

Vurderer din bedrift PIM? Her er noen tips.