TOOLS

TOOLS ville ha den enkleste, sikreste og mest lønnsomme nettbutikken i bransjen

TOOLS er Norges ledende leverandør av verktøy, maskiner, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell. Deres kunder jobber primært innen industri, olje & gass, bygg & anlegg og offentlig forvaltning. Kjeden henvender seg til yrkesbrukere, og samarbeider med markedets ledende leverandører.

Bakgrunn

Da TOOLS skulle velge plattform for sin forestående nettsatsing, inviterte de flere potensielle partnere til workshop, og ba dem å komme med løsningsforslag. Nettbutikken til Tools har 400.000 varer og er sammenvevd med ERP, CRM, PIM-systemer og andre interne og eksterne systemer. Målet med å utvikle ny nettbutikk var å støtte omsetning skapt av uteselgere, inneselgere, kunder og butikker. På bakgrunn av nøye vurderinger ble Degree valgt som samarbeidsparter på utvikling av den nye storsatsninger.

Løsning

Episerver ble etter grundige vurderingen valgt, på bakgrunn av å være en moderne løsning med et riktig språk/kode og spesielt godt på innhold.

I stedet for å utrede alle problemstillinger og potensielle svar i forkant, valgte Degree en ny innfallsvinkel tilpasset prosjektet. På grunn av TOOLS komplekse forretningsstruktur stod vi ovenfor ukjente faktorer, som vi måtte finne svarene på underveis.

Tools har en kompleks forretningsstruktur med både eide butikker og franchisebutikker. Det var mange hensyn som måtte taes hensyn til i utviklingene; diversifisert kundestruktur fra mange bransjer og segmenter, en kompleks IT-struktur med flere ERP-systemer, data i mange databaser og flere hundre tusen varer i mange forskjellige kategorier.

Degree var raskt på plass med prototyper for uttesting i produksjonsmiljøer, som resulterte i kjapp erfaringsbygging før videre utvikling. I dag er løsningen et forrestningskritisk verktøy for TOOLS’ kunder, inneselgere, uteselgere, butikkselgere og håndterer en stadig større del av totalomsetningen.

Forsiden til tools.no i dag

Degree har levert:

  • Netthandel
  • Salgsverktøy for selgere
  • Point of Sales (PoS) for TOOLS' butikker
  • Katalogverktøy
  • Punchout
  • Konsignasjonslager og plukklager
  • Printløsning for profilering av klær
  • Returhåndtering
  • Nettbutikk på Mobil, Android og iPhone
  • inRiver PIM