Tingstad omsetter for 200 millioner kroner i året. Endelig har de fått en nettbutikk som står i stil med omsetningen.

Opprinnelsen til Tingstad kan spores tilbake til 1884 og er i dag landsdekkende markedsleder innen festemateriell, med hovedkontor og lager i Ålesund med ca. 70 ansatte, og en årlig omsetning på ca 200 millioner kroner.

Tingstad lanserte i slutten av 2020 ny nettbutikk. Det var ikke gjort i en håndvending, men ble muliggjort gjennom gode, strukturerte prosesser.

Gammel nettbutikk gjorde det nødvendig å fornye

Tingstad hadde lenge benyttet seg av en eldre nettbutikk, hvor hverken brukervennligheten eller funksjonaliteten holdt mål etter dagens standard. Det førte til at kun fem prosent av salgene gikk gjennom nettbutikken.

I begynnelsen av 2020 begynte de derfor å se seg om etter en e-handelsleverandør som kunne ta dem med på en digital transformasjonsreise, og gi dem en ny, komplett e-handelsløsning som var spesialtilpasset for B2B.

– Vi har alltid jobbet med mange ulike IT-leverandører, siden vi alltid har vært en IT-intensiv bedrift, med mange systemer til ulike prosesser. Denne gangen var det viktig for oss å innlede et langsiktig samarbeid med en ny leverandør, som vi har tro på langt inn i den digitaliserte fremtiden. Vi brukte god tid og evaluerte mange leverandører, før vi valgte Degree, sier Arne Nafstad, IT-sjef i Tingstad.


Starten på et nytt samarbeid – innsiktsfasen

En ny e-handelsløsning og implementering av PIM var bare én del av det Tingstad var ute etter. De ønsket i tillegg å jobbe med en leverandør som utførte en analyse av hele deres verdikjede, med utgangspunkt i deres mål og målgrupper for virksomheten. Tingstads eiere forventet naturlig nok positiv ROI for sine investeringer. 

– Alle som har vært med en stund vet at det dreier seg om mye mer enn bare systemer. Suksess kan lett utebli om det ikke følges opp med endringsvilje organisatorisk og andre viktige suksessfaktorer for å lykkes. Degree hadde den nødvendige tilnærmingen, sier Nafstad.


Innsiktsfasen kickstartet derfor med en større intern workshop, intervjuer av ansatte og utvalgte kunder, og avsluttet med en presentasjon av funnene og løsningsforslag. En sterk prosjektgruppe fra Tingstad, bestående av blant annet prosjektleder, forretningsutvikler, salgsdirektør, IT-direktør, produktansvarlige og teknisk ansvarlig, la et godt grunnlag for Degree-teamets videre arbeid i prosjektet.


Veien mot en komplett ny B2B e-handelsløsning

Første steg etter innsiktsfasen var å få et komplett bilde av spesifikasjonen for integrasjonen. Degree jobbet tett med teknisk personell hos Tingstad med å spesifisere hvert API-kall i Postman, med parametre som ga reelle testcaser. Deretter kunne hele integrasjonen testes, og det ble verifisert at riktig data og format ble overført.

Når dette fungerte godt, kunne Degree gå videre med å kode inn integrasjonen i selve Dynamicweb-plattformen.

Neste steg i prosjektet var å finne en god prosess for å implementere den nye DynamicWeb-plattformen. Da var det essensielt å kunne gjenbruke mest mulig av eksisterende basisdata i ERP, og etablere gode rutiner i PIM-arbeidet (med berikelse av produkter og varianter) internt hos Tingstad.

Prosjektlederen i Degree gjorde en fantastisk jobb med oppfølging og pushing på utestående aktiviteter. Det var god struktur og leveranser i henhold til prosjektplanen hele veien gjennom, sier Nafstad.


Mange ulike produkter ga behov for ny PIM

Tingstad har en mangfoldig produktmiks, med kjernevirksomhet på festemidler, pakning og tetning. I tillegg har de mye verktøy og tilbehør. Med svært mange produkter er det viktig å ikke undervurdere PIM-arbeidet.

Med over 30 000 ulike varenummer og et ønske om å få ferdig en førsteversjon på ny nettside, netthandel og PIM på fem måneder, var det ikke rom for å feile. Det ble raskt satt i gang arbeid med å få inn produktdata i PIM-en, og ikke minst sørge for at data kom inn korrekt fra første stund.


– Etter mange runder og god rådgiving fra PIM-ressurser i Degree, forkastet vi migrering fra gammelt til nytt system. Vi valgte å gå den tunge veien med å bygge opp hele PIM-databasen på nytt, for å få den løsningen vi ønsket å publisere på netthandelen, sier Nafstad.


Nært samarbeid og gode prosesser

Allerede fra første dag i samarbeidet ble det utarbeidet en detaljert oversikt over leveranseomfanget – men krevende tider med COVID-19 gjorde det nødvendig å finne gode prosjektvektøy og måter for samhandling. DevOps ble derfor valgt som felles prosjektverktøy.

Med DevOps ble det enkelt å raskt lage nye store og små oppgaver, og prioritere dem både i listeform og på tavler. Det var viktig å ha et felles sted der alle oppgaver ble lagt inn, hvor alle involverte i prosjektet kunne se status og kommentere direkte på konkrete saker som trengte innspill fra én eller flere parter.

– Vi erfarer dette som et viktig verktøy for hele tiden å kunne vurdere status og fremdrift i et prosjekt. De aller fleste møter ble avholdt på Teams fra mange ulike lokasjoner, noe vi opplevde som tidsbesparende og effektivt, sier Nafstad.


Gode kjøpsopplevelser for Tingstads kunder

Når integrasjonen og PIM-prosessen var kommet godt i gang, gikk fokuset over på å få på plass skreddersydde tilpasninger og flyt i kjøpsprosessen i den nye netthandelen.

– Det er for eksempel viktig at korrekt informasjon dukker opp på riktig sted, og at søk og navigasjon fungerer godt for de ulike B2B-kundegruppene. Handlekurven må være oversiktlig og lett å redigere, og utsjekk og ordrebehandling må være lett og brukervennlig, sier Marius Lian, rådgiver i Degree.

Mye av grunnlaget for gode kundeopplevelser ble lagt allerede i innsiktsfasen, hvor det ble kartlagt ønsker og forventning til kjøpsprosessen, gjennom intervjuer med de ulike kundegruppene til Tingstad. I tillegg ble det lagt ut små versjoner tilgjengelige i testmiljøet underveis, for interessenter hos Tingstad, slik at det ble mulig å justere underveis.


Lansering av ny e-handel

I november 2020 ble første versjon av den nye nettbutikken lansert. For å redusere risiko ble lanseringen gjennomført gradvis. Vi publiserte en versjon på en midlertidig hemmelig URL som var koblet mot produksjons-backend, hvor det ble kjørt mange interne tester. Her ble noen utvalgte sluttkunder invitert til å gjennomføre reelle kjøp, med påfølgende justeringer ut fra deres opplevelser.

Antall kunder økte deretter gradvis, hvilket resulterte i god kapasitet til å håndtere tilbakemeldinger, vurdere endringer og å gjøre småjusteringer.

Neste steg i samarbeidet mellom Tingstad og Degree er å starte opp kampanjer og spesifisere neste fase basert på tilbakemeldinger og lærdom fra fase én.

– Degree skapte forventninger til e-handelsprosjektet med Tingstad, og de innfridde dem ved å levere gode brukeropplevelser. Teamet hos Degree har ektefølt ansvar for å levere det Tingstad har bestilt. Vi er godt fornøyde med valg av leverandør og ser frem til fortsettelsen i vårt samarbeid, avslutter Nafstad. 

Les mer: Fem tips for å få mer ut av digital markedsføring i B2B netthandel 

degree-divider-blog

Ønsker du å oppgradere din e-handel? Vi hører gjerne på dine spørsmål eller problemstilling du måtte ha.

Prat med oss