Målinger viser at personalisering i netthandel skaper engasjement og kan øke ordreverdien med opptil 69 prosent, i tillegg til stor økning i gjennomsnittlig antall enheter per ordre.

Når besøkende logger seg inn i en e-handelsløsning, har vi ofte bare sekunder på å engasjere dem på før de går videre. Derfor er det viktig at alle besøkende, nye og eksisterende, umiddelbart blir introdusert for relevant innhold. Store bedrifter som Netflix, Spotify og Apple bruker det allerede. Vi mener personalisering handler om å ta brukeren på alvor. Stadig flere norske e-handelsløsninger benytter seg av denne teknologien for å optimalisere brukerreisen.

Hva vil personalisering si for kunden?

For nye kunder vil personalisering gi dem innhold eller produkter basert på geografi, type enhet eller hva brukeren søkte etter før hun/han kom til en gitt nettside. I tillegg vil personaliseringsløsningen analysere data fra andre brukere med samme brukerreise, og på den måten presentere innhold med høyest mulig sjanse for konvertering.

Eksisterende kunder vil oppleve at systemene har data fra tidligere søk og andre systemer (CRM og ERP), og umiddelbart presenterer personalisert innhold.

Vi deler personaliseringen inn i tre faser:

1. Brukertilpasset innhold

Basert på kriteriene vi setter sammen, kan vi vise spesiell informasjon til segmentet av brukere som tilfredsstiller dem. Prosessen skjer manuelt basert på brukernes egne valg.

2. Regelbasert personalisering

3. 1 til 1 personalisering

Det personaliserte innholdet blir vist etter brukerens adferd, eller ved at systemet kombinerer innsikt fra flere personer. Systemet kombinerer så innsikten om en bruker med innsikten om andre. Jo mer data vi får om en bruker, jo mer oppleves resultatet som personlig og relevant for vedkommende.

Hva kan personalisert opplevelse gjøre for deres omsetning?

Målinger gjort av Arcadia etter implementeringen av Episerver Perform viste at den gjennomsnittlige ordreverdien økte med 67 prosent, og at gjennomsnittlig antall enheter per ordre gikk opp med 66 prosent. 

Stadig flere bedrifter innser nå at hvis de skal være konkurransedyktige innen e-handel, må de gi brukerne en personlig kjøpsreise. Degree og Episerver har lang erfaring med business-to-business netthandel. Vi ser gjerne nærmere på hvordan din bedrift best kan gå frem for å skape en personlig kundeopplevelse for brukerne. 

Med Halo-effect taktikken oppnår man autoritet gjennom innhold som tar for seg alle fasetter av begrepet, og nært relaterte tema. Hvis dere eksempelvis lager èn artikkel om ett tema så kan det være vanskelig å få posisjonert den artikkelen høyt i søkelisten. Hvis dere derimot lager et utvalg med flere artikler som omhandler temaet, blir det lettere å ta posisjonen på et tungt ord.

Her kan du se presentasjonen til Episerver om personalisering, fra vårt frokostseminar 5 juni på Mesh. 

Se hele presentasjonen her!

 Ann-Jeanette Rustad

Ann-Jeanette Rustad

Salgs- og markedsleder Degree