Stor innovasjonskraft formet TOOLS-nettbutikk

img

"Degree gikk mye mer rett på oppgavene enn vår store organisasjon er vant med. Innovasjonskraften i dette har tilført oss mye."

TOOLS ville ha den enkleste, sikreste og mest lønnsomme nettbutikken i bransjen. Innovasjonskraften til nettløserne i Degree Consulting Group var positivt utfordrende for den store organisasjonen. – Jeg har stor tro på at vi vil nå målene for nettbutikken, sier Martin Midtlien som var prosjektleder under utviklingsarbeidet.

400.000 varer tilgjengelig

Da TOOLS skulle velge plattform for sin forestående nettsatsing, inviterte de flere aktuelle partnere til workshops og ba dem å komme med løsningsforslag. De endte opp med Episerver og Degree Consulting Group som implementeringspartner. – Valget hadde vel så mye med partner og løsningsforslag å gjøre som med plattform. Episerver ble vurdert til å være en moderne løsning med et veldig kurant språk/kode og spesielt god på innhold. Nettbutikken har 400.000 varer, er sammenvevd med ERP-systemer og mye annet som skal sikre at målene blir nådd. Kort etter lanseringen 5. september 2016 var alle varer tilgjengelige i nettbutikken som Degree ble valgt til å utforme etter konkurranse med flere andre. – Prosjektmetodikk og –kultur hos Degree skilte seg ut fra vår egen, på en god måte. Vi som jobber med industri, bygg og anlegg er naturligvis opptatt av kvalitetssikring og grundighet, og spesifiserer gjerne lenge før prosjekt. Degree gikk langt mer rett på.

Raskt til prototyper

Slikt får det til å sitre i kroppen og kile i magen for en stor organisasjon. Innenfor innovasjon skrives det mye om hvordan store virksomheter kan dra nytte innovasjonskraft og –hastighet i en mindre organisasjon. Samarbeidet med 20-mannsbedriften Degree ble nettopp slik for store TOOLS. Men sitringen gikk vel så mye på Degree sin bruk av agile prosjektmetodikk og iterativ utvikling – en letthet som TOOLS var uvant med. Degree var raskt på plass med prototyper – som ikke nødvendigvis var 100 prosent gjennomarbeidet – for uttesting i produksjonsmiljøer og kjapp erfaringsbygging før videre utvikling.

Løste problemer underveis

– I stedet for å utrede alle problemstillinger og potensielle svar i forkant, ble metoden å erkjenne at vi sto overfor en god del ukjent som vi nødvendigvis måtte finne svarene på underveis. Slik ble innfallsvinkelen til TOOLS’ komplekse forretningsstruktur med både eide butikker og franchisebutikker, en diversifisert kundestruktur fra mange bransjer og segmenter, en kompleks IT-struktur med flere ERP-systemer, data i mange databaser og flere hundre tusen varer i mange forskjellige kategorier. Utviklingsarbeidet har fortsatt for fullt siden lanseringen. Hver måned slippes ny funksjonalitet agilt til. Teamet er felles for Degree og TOOLS – ikke separate enheter. Midtlien har holdt fast i det organisatoriske i TOOLS og har delt prosjektlederansvaret med senior prosjektleder Marius Lian i Degree.

”Ekstremt viktig”

Så hvor viktig er prosjektet for TOOLS? – Ekstremt viktig. Kundene ønsker og krever dette, forklarer prosjektlederen, som er gått videre til nye oppgaver i organisasjonen. - Bransjen vår inkludert oss selv har vært seint ute. Fordelen vår er at netthandelskompetansen er mer moden nå en for fem år siden. Perspektivet for prosjektet går utover nettbutikk. – Prosjektets mål har vært knyttet til helheten i TOOLS. Den skal støtte omsetning skapt av uteselgere, inneselgere, kunder og butikker. For første gang har vi dessuten fått en katalog. Degree får også godt skussmål for evnen å sette seg inn i TOOLS’ nøyaktighet i tolkninger og beskrivelser, og høy faglig kompetanse.

Ta kontakt

Ta kontakt for en uforpliktende prat om ditt prosjekt.

  • Send