ElasticSearch

ElasticSearch tillater deg å søke på store mengder data raskere enn gjort tidligere.

Har du vært innom Facebook, Wikipedia eller Netflix siste tiden, så har du vært inne på sider som benytter seg av ElasticSearch-teknologien. Degree benytter teknologien i løsninger for sine kunder, for å oppnå best mulige resultater i et marked med stor konkurranse.

Hva er ElasticSearch

ElasticSearch er en søkemotor med åpen kildekode, og et søkesystem for sanntidsanalyse. Teknologiens største konkurransefortrinn er dens fleksibilitet og brukervennlighet. Med Elasticsearch kan din e-handelsløsning lagre, søke og analysere veldig store datamengder raskt og i nær sanntid, helt ned på få millisekunder. ElasticSearch brukes vanligvis som den underliggende søkemotoren som driver komplekse applikasjoner for søkefunksjoner og krav.

ElasticSearch og e-handel

Innen e-handel brukes ElasticSearch til å indeksere hele produktkatalogen og inventar med alle produktattributtene som sluttbrukeren kan søke etter. Når en bruker søker etter et produkt på nettsiden vil det tilsvarende produktnavnet treffe en indeks som har millioner av produkter, og den vil hente produktet i nær sanntid. Logg- eller transaksjonsdata kan brukes til analyser for å lete etter statistikk, oppsummeringer eller uregelmessigheter. ElasticSearch tillater deg å søke på store mengder data raskere enn gjort tidligere.

ElasticSearchs viktigste egenskaper når brukt i e-handel er raskere fulltekstsøk, komplekse analyser av kundens behov og en sømløs brukeropplevelse som gjør at kundene ønsker å komme tilbake igjen.

Teknologien

Teknologien er horisontalt skalerbar, har åpen kildekode og er en søkemotor implementert på grunnlag av Apache Lucene biblioteket. Verktøyet samhandler med omverdenen via HTTP API, og behandling av data til Elasticsearch gjennomføres gjennom JavaScript Object Notation.

«A powerful analytic database index»

Chris Ambler. Principal Software Development Engineer, Godaddy

«An in house Google»

Ash powell. System Management Engineer, thetrainline.com