Design

Design

TOOLS er Norges ledende leverandør av verktøy, maskiner, personlig verneutstyr og industrielt forbruksmateriell. Deres kunder jobber primært innen industri, olje & gass, bygg & anlegg og offentlig forvaltning. Kjeden henvender seg til yrkesbrukere, og samarbeider med markedets ledende leverandører.

UX

Da TOOLS skulle velge plattform for sin forestående nettsatsing, inviterte de flere potensielle partnere til workshop og ba dem å komme med løsningsforslag. Nettbutikken til Tools har 400.000 varer og er sammenvevd med ERP, CRM, PIM-systemer og andre interne og eksterne systemer. Målet med å utvikle ny nettbutikk var å støtte omsetning skapt av uteselgere, inneselgere, kunder og butikker.

Designsystem

Tidligere ble designere bedt om å lage ett nettsted. I dag har merkene ikke bare én side, de har flere nettsteder, interne sider, apper, butikker og en rekke produkter.

Produkter som har blitt opprettet over tid med forskjellige team på flere kontorer, vil ikke være konsistente i kode eller design. Over tid så får man det vi kaller teknisk- og design gjeld.

Hvordan kan et designsystem hjelpe med dette? Et designsystem er en samling gjenbrukbare komponenter, styrt av tydelige standarder, som kan settes sammen for å bygge et hvilket som helst produkt. Dette er essensen av designsystemer, men det er også mye mer enn dette. Her samler man gjerne også diverse retningslinjer for at alle i bedriften kan produsere og onboardes for å kunne jobbe med produkter og innhold så raskt som mulig.

Man skaper en “One source of truth” for alle som jobber med produktet eller bedriften.

Branding og strategi