Product Information Management (PIM)

Hva er PIM?

Mange opplever at informasjon om produktene de markedsfører er lagret i flere ulike databaser og filer uten tilknytning til hverandre. Dette gjør det svært tidkrevende å oppdatere informasjon og det ender ofte med at informasjon er feil eller avvikende ulike steder. Løsningen på dette er Product Information Management (PIM).

Hva er PIM?

En PIM-løsning er et verktøy for innhenting, berikelse og distribusjon av produktinformasjon. Med PIM leveres produktinformasjon raskere til markedet med tilpasset informasjon i alle salgs- og markedskanaler. PIM-løsningen integreres med interne forretningssystemer, eksterne kilder som bildebanker og leverandører, og publiseringskanaler som nettbutikk eller katalog

Hvorfor PIM?

 • Ansatte sparer tid fordi de jobber i samme system og kan samarbeide om berikelse.
 • Raskere «time to market» i alle kanaler ved at du kan jobbe systematisk med produktene.
 • Sikrer konsistent informasjon på tvers av kanaler.
 • Supplier onboarding gjør det mulig for leverandører å berike all data i samme system.
 • Du er ikke låst til ett bestemt ERP system eller netthandelsplattform.
 • Raskt implementering.

Informasjon lagret i en PIM-løsning kan være:

 • Unikt produktnummer.
 • Navn.
 • Beskrivelse.
 • Produktbilder og miljøbilder.
 • Bruksanvisninger.
 • Filmer.
 • Produkthistorier.
 • Visuelle elementer.
 • Ulike versjoner av alle dataer avhengig av marked, sortiment og kanal.

PIM-informasjonen kan brukes i:

 • Nettbutikk.
 • POS / Kasse.
 • Kataloger.
 • Hyllemerking i butikk.
 • Trykk.
 • Produktark.
 • Annonser - digitalt og analogt.
 • XML-filer.
 • Markedsplasser.

PIM kan integreres med blant annet:

 • Enterprise Resource Planning - ERP.
 • Product Lifecycle Management - PLM.
 • Customer Relationship Management - CRM.
 • Bildeverktøy - DAM.

Degree leverer Inriver PIM

InRiver er en av de største PIM-leverandørene internasjonalt. De er godt anerkjent for å utvikle brukervennlige og fleksible løsninger, som er enkle å integrere. Degree er en en totalleverandør på EPI Commerce, integrasjoner og PIM. Vårt PIM-team sitter med over 10 års erfaring fra både leverandør- og kundesiden, og tilbyr oppsett, vedlikehold og videreutvikling av InRiver PIM-løsninger.

«Les mer om InRiver her» 

Hvordan lykkes med PIM?

Det er store gevinster å hente på å innføre en PIM-løsning, men samtidig kan det være krevende for organisasjonen fordi løsningen stiller krav til både organisering internt, ny kunnskap og nye roller. Det er derfor viktig med støtte fra en god partner i prosessen. Vi deler gjerne våre erfaringer og gir deg tips på hvordan din bedrift kan gå frem.

Vurderer din bedrift PIM? Her er noen tips.