Hva gjør Degree?

Degree er ledende på utvikling av e-handelsløsninger mot bedriftsmarkedet. Ved hjelp av brukerinnsikt, grundig testing og analyse bygger vi skreddersydde løsninger for din bedrift. I over 10 år har vi jobbet med å løse problemer og øke verdi for kundene våre.

Hva gjør vi?

Løsning

Episerver ble etter grundige vurderingen valgt på bakgrunn av å være en moderne løsning med et riktig språk/kode og spesielt godt på innhold.

I stedet for å utrede alle problemstillinger og potensielle svar i forkant, valgte Degree en ny innfallsvinkel tilpasset prosjektet. På grunn av TOOLS komplekse forretningsstruktur stod vi ovenfor ukjente faktorer som vi måtte finne svarene på underveis.

Tools har en kompleks forretningsstruktur med både eide butikker og franchisebutikker, en diversifisert kundestruktur fra mange bransjer og segmenter, en kompleks IT-struktur med flere ERP-systemer, data i mange databaser og flere hundre tusen varer i mange forskjellige kategorier.

Degree var raskt på plass med prototyper for uttesting i produksjonsmiljøer og kjapp erfaringsbygging før videre utvikling. I dag er løsningen et forrestningskritisk verktøy for TOOLS’ kunder, inneselgere, uteselgere, butikkselgere og håndterer en stadig større del av totalomsetningen.

Forsiden til tools.no i dag

Degree har levert/leverer:

  • Netthandel
  • Salgsverktøy for selgere
  • Point of Sales (PoS) for TOOLS' butikker
  • Katalogverktøy
  • Punchout
  • Konsignasjonslager og plukklager
  • Printløsning for profilering av klær
  • Returhåndtering
  • Nettbutikk på Mobil, Android og iPhone
  • inRiver PIM