‹ Referanser

XtraMile

Samarbeidspartner fra idé til ferdig nettapplikasjon

Ingen ser sluttresultatet helt for seg når man setter i gang med noe slikt som dette. Degree er gode til å finne retningen både fra begynnelsen av og underveis.

Sten Ove Elvegård
Glasspaper

XtraMile

Fremtidens e-læringssystem født etter bare 9 måneder

E-læring må kunne gjøres bedre, mente Glasspaper. Degree Consulting Group brukte bare noen få timer på å si seg enig. Ni måneder senere ble første versjon av XtraMile født og første pilotkunde var oppe på løsningen.

Etter å ha fått en lunken mottagelse i flere andre utviklingsmiljøer, tok Sten Ove Elvegård og Kristoffer Aas i Glasspaper kontakt med Degree i juni 2013.

Nettløsere

– Hos Degree ble det møte samme dag og full tenning på idéen, sier Elvegård.

Han beskriver møtet med nettløserne i Degree på en måte som godt reflekterer utviklingsselskapets identitet som nettløser:
– I kontakten med Degree, kommer du rett inn i ryggmargen til selskapet. Det er ikke som i et stort miljø hvor du snakker med en rådgiver og utviklerne sitter godt gjemt lengre inne skjult bak alarmsystemer, vegger og etasjer. Fra starten av ble vi møtt med en slags ekstra godt IT-kvalifisert entusiasme som raskt kunne skisse den nye nettløsningen, forteller Elvegård.

Ville videre

E-læring er en forkortelse for elektronisk læring og brukes i mange forskjellige sammenhenger. Læreformen har mange fordeler, inkludert pedagogiske. Sentralt er at lesing og arbeid med oppgaver og besvarelser kan gjøres der den lærende er; innerst i en fjordarm, ute på et skip i Stillehavet, i en bedrift, i nabobyen, når ungene og ektefellen har lagt seg osv.

– Som for alle andre læringsformer, finnes det både gode og dårlige e-læringsformer. Vi hadde observert mange gammeldagse e-læringssystemer hvor det tok tid både å komme i gang og hente ut gevinsten av læringen. Eller, for å si det i klarspråk; folk lærte ikke det de skulle. Ideen vi bragte Degree var å sette intern opplæring i system på en skreddersydd, enkel, individuelt tilpasset og målbar måte, sier han.

Sitat

Det gikk under ett år fra Glasspaper skisserte idéen for Degree Consulting Group til e-læringssystemet XtraMile var klar for markedet.

Mikrolæring

To år etter utviklingsprosessen startet, har XtraMile fått ikke mindre enn 60.000 brukere. Noe av hemmeligheten er konseptet ”mikrolæring”.

I stedet for bare å digitalisere tradisjonelle læreformer med lesestoff og påfølgende oppgaver, sendes kunnskap og spørsmål med jevne mellomrom ut i små drypp som det bare tar rundt fem minutter å gjennomgå. Derfor behøver kursdeltakerne ikke å planlegge eller sette av tid til læringen.

Fra ork til avbrekk

De kan dessuten selv velge frekvens på stoffet som serveres per e-post til mobil, nettbrett eller PC og logge seg på nettløsningen når det passer dem.

– I stedet for et ork, blir kursinnhold og spørsmål på denne måten til kjærkomne, energigivende avbrekk i hverdagen. Alle får dessuten ikke samme innholdet. Før kursstart kartlegger vi og tilpasser opplegget til hver enkelt i deltaker i bedriften. Du lærer selvfølgelig mer når kursinnholdet treffer en nerve i deg enn når det oppleves som et irrelevant slit.

Hurtig gevinst

Hurtighet er et viktig aspekt ved systemet. Ved å komme fort i gang med et kursopplegg kan gevinstene raskt hentes ut. XtraMile garanterer at så mange som 10.000 medarbeidere kan være klare for kurs bare to timer etter bestilling.

Kundene kan velge fra en stor kursdatabase som dekker alt fra Word, Excel, Outlook, Powerpoint og andre Microsoft-produkter til kurs i informasjonssikkerhet.

De kan også bygge kursinnhold selv.

Sitat

Vi kom fascinerende raskt i gang med å lage systemet.
– Sten Ove Elvegård, Glasspaper

Statistikk for effektmåling

En kraftig statistikkfunksjon gjør det mulig å måle effekt og resultater av opplæringen.

Som ved så mange innovasjonsprosjekter, skorter det mer på kapital enn visjoner. Mot normalt valgte derfor Degree å gjøre leveranser i første fase i bytte mot en tredjedels eierandel i XtraMile.

Prosjektet er imidlertid organisert som et vanlig utviklingsprosjekt og etter første fase med ordinær fakturering.

Ett år inkludert pilotfase

Pilot var på plass på ni måneder. Ganske nøyaktig ett år etter første møte, gikk XtraMile fra pilotfase til full drift. Elvegård er salgsansvarlig for systemet, og var – som alle andre som driver salg i en eller annen form – utålmodig etter å komme i gang.

– Ett år! Det virket lenge på meg, men er jo ikke det når det inkluderer pilotfase og handler om å bygge opp noe relativt komplisert fra bunnen av.
– Vi har dessuten lært at det innenfor programvareutvikling er en del trade-offs som kan påvirke andre deler av systemet. Degree er gode på å sortere flommen av innspill og ideer, unngå bommerter og gå i riktig retning. For å si det sånn, uten deres stødige navigasjon kunne utviklingsprosessen lett ha tatt lengre tid og blitt vesentlig dyrere.

Ser fremover

– På det meste jobbet vi seks utviklere i tillegg til meg som prosjektleder på XtraMile-prosjektet, sier Njål Arne Gjermundshaug i Degree.

Nå som løsningen er i full drift, er det Elvegårds tur til å sortere innspill fra brukerne. Noe av kunststykket er å ikke grave seg ned i detaljinnspill, men heve blikket og holde fast ved ambisjonene for XtraMile.

Fortsatt står Degree for utviklingsarbeidet, samt fort hosting av løsningen, dvs. at XtraMile driftes fra Degree sin serverpark og infrastruktur.

Kontakt Degree

Ønsker du også unike nettløsninger?

Vi tar kontakt – ikke om to minutter, men ganske snart!