‹ Referanser

Telenor

Utvikler strategiske Telenor-systemer gjennom flere år

Degrees metodikk, kompetanse og organisering passer godt for
oppgaven med å utvikle og videreutvikle lederverktøy over flere år

Avdelingsleder Device Analytics and Controlling
Per-Olof Johnsson

Telenor

Degree leverer strategiske Telenor-systemer:

Programvare blir raskt utdatert dersom den lanseres i én versjon og deretter forlates av prosjektleder og utviklere. Sammen med Degree Consulting Group har Telenor gått motsatt vei og gjennom mange år systematisk videreutviklet to strategiske beslutningsverktøy.

– Vi leverer stor nytteverdi med disse lederverktøyene som brukes av beslutningstakere på alle nivåer i Telenor. Jeg tror alle er fornøyde med at verktøyene lever videre mange år etter lansering, sier Per-Olof Johnsson.

Strategiske datasystemer

Johnsson leder avdelingen ”Device Analytics and Controlling” i Telenor ASA, en avdeling som med andre ord er organisert ved det globale hovedkontoret for hele teleselskapet. Her er han ”eier” av en portefølje av datasystemer som er kodet av nettløserne i Degree. Ingen av systemene er hyllevare.

Degree har bla. utviklet et analyse verktøy hvor enorme mengder ringedata samles inn for å fremskaffe oversikt over hvilke håndsett/mobiltelefoner som brukes i ulike land. Dette viser blant annet penetrasjonen av ulike nettverksteknologier (f.eks. 3G, 4G) og gir verdifullt underlag til Telenor sin strategi for nettverksutbygging. Løsningen omfatter ikke persondata. Derfor kan dataene fritt flyttes over landegrenser og benyttes av konsernledelsen i Norge.

Et annet viktig verktøy er systemet der leverandørene selv legger inn faktablad for håndsett og når disse lanseres i ulike land. Systemet brukes ved innkjøp, inkludert samordning av innkjøp på tvers av landegrensene Telenor opererer i.

Sitat

Datasystemer som slippes kun i versjon 1 og deretter forlates, får et kort liv og blir relativt sett svært kostbare.

Langt samarbeid

Telenor havnet på kundelisten hos Degree Consulting Group da Marius Lian kom inn i selskapet. Lian hadde da jobbet med utvikling for Telenor siden 1999, først med datavarehus-teknologi. Arbeidet med beslutningsstøttesystemene har pågått siden 2007. Siden da er sparekniven flere ganger blitt rettet mot systemene som Johnsson har ansvaret for.

– Det er sunt å bli utfordret på verdien av det du gjør. Dette perspektivet har vi med oss hele veien. Jeg har hatt mange ledere gjennom årene. Men, alle har støttet oppunder satsingen når de har fått innsikt i verdiskapningen og de strategiske posisjoneringsmulighetene systemene gir for Telenor, sier Johnsson.

Noe som ledelsen har verdsatt, er at Johnsson og Degree har lagt opp til et fornuftig løp. Fra første stund har planen vært å opparbeide en første versjon og deretter fortløpende videreutvikle systemet.

– Programmer dør raskt hen dersom de ferdigstilles i ett enkelt løft, hvorpå utviklerne og prosjektleder drar videre og ingenting nytt skjer. Vi har lykkes med å holde systemene ajour over tid ved å glede brukerne fortløpende med å levere funksjonaliteten de etterspør – verken mer eller mindre. Da blir det matnyttig og forsvarlig økonomisk.

Initiativrik kultur

Teleselskapet er tilstede i 13 land. Derfor er Johnsson godt vant med samarbeid med folk fra ulike kulturer og tidssoner. Han verdsetter både kompetansen og nærheten til utviklermiljøet til Degree i Norge og Polen.

Utviklingen følger en på forhånd oppsatt roadmap, som suppleres med ukentlige møter.

– Vi har en virtuell dialog som fungerer meget bra. Faktisk er det en fordel at vi ikke må møtes fysisk hele tiden. Møter stjeler alt for mye tid som det er. Jeg prøver personlig å ha en bra fordeling av å jobbe fra kontoret og andre steder, og virtuelle møter passer godt i dette arbeidsmønsteret, sier han.

Sitat

Mentaliteten i Skandinavia og Polen er dessuten ganske lik. Vi behøver ikke å forklare i minste detalj. Metodikken sitter, poengene tas raskt og mye skjer på utviklernes eget initiativ.

God balanse

Utviklingsmiljøer kommer i ulike former og valører. Enkeltutviklere og småmiljøer må du kanskje styre helt selv, mens de største miljøene har et stramt change request-regime. Slike regimer kan passe godt for de helt store prosjektene, men krever mye arbeid også fra innkjøperes side.

– Vi får gjort unna ting sammen med Degree, slår Johnsson fast.

Kontakt Degree

Ønsker du også unike nettløsninger?

Vi tar kontakt – ikke om to minutter, men ganske snart!