‹ Referanser

Filemail

Alt er løsbart!

Filemail gir oss mulighet for raskt å gripe
fatt i nye muligheter og lære av dette.

Prosjekteier
Njål Arne Gjermundshaug

Filemail

Bruker verdensledende filoverføringstjeneste som laboratorium:

Degree Consulting Group har bygd opp den verdensledende filoverføringstjenesten Filemail fra bunnen av. 500.000 bruker tjenesten hver måned. For Degree gir eierskapet til tjenesten en unik mulighet til å implementere ny teknologi og dele erfaringene med selskapets øvrige kunder.

Filemail står for driftskritisk filoverføring for blant annet mediehus, trykkerier, designbyråer og offentlige etater. Systemet kjører 24/7/365 – nedetid er helt uakseptabelt for kundene.

Raskt ute med nytt

– Det kan til tider være utfordrene å forvalte og videreutvikle en løsning med en halv million brukere per måned. Samtidig gir overføringstjenesten og brukermassen oss store muligheter for kompetansebygging. Solid økonomi, forutsigbare utviklingsbudsjetter og fremoverlente eiere som sitter på begge sider av bordet gjør terskelen lav for å gjennomføre utprøving, forbedringer og nyutvikling, sier senior utvikler Njål Gjermundshaug i Degree.

Som for alle andre kunder, fokuserer Degree i utviklingsarbeidet på lean startup-prinsipper inkludert validert læring, fokusgrupper og feedback fra websiden. Gjennom dette kan selskapet langt på vei på forhånd forutsi og validere at grepenes som taes bidrar til å oppfylle målsetningene.

Sitat

Breddene i oppgavene med Filemail – også utover programvareutvikling, gir Degree-konsulentene verdifull erfaring også i forhold til andre kunders prosjekter. Arbeidet med litt hårete problemstillinger i Filemail gir oss en verifikasjon på at det meste er løsbart.

Internasjonal tjeneste

Filemail har kunder over hele verden og servere spredt på et titalls steder. Foreløpig. Mange konkurrerer om filoverføringsmarkedet, men i det ekstreme hastighetssegmentet hvor Filemail konkurrerer er det under 10 aktører på global basis som klarer å henge med.

Gjermundshaug forteller at lærdom fra Filemail er bakt inn i de fleste Degree-prosjekter. Validert læring, optimalisering, brukergrensesnitt (UX), ytelse, skytjenester, interaksjon med sluttkunde, AB-testing, innfordring/betaling, support – listen over erfaringsområder er lang.

– Utviklingsarbeid handler til syvende og sist om at kundene våre skal kunne drive forretningen sin bedre og gjøre kunder sine mer fornøyde – akkurat som i den internasjonale bedriften Filemail. Oppgavene fra Filemail AS spenner derfor over et bredt, tverrfaglig spekter fra forretningsdrift og –utvikling, via markedsføring, support og utvikling til gode brukeropplevelser. Alt bidrar til å gjøre konsulentene våre enda bedre rustet kreativt, som sparringspartnere og utviklere, sier Gjermundshaug.

Roboter og sky

Utviklingen er hele veien blitt styrt i nær dialog med sluttbrukere, inkludert månedlig kontakt i fokusgrupper og med superbrukere.

– Vi har i snart ti år testet ut skyløsninger og infrastruktur fra de fleste store leverandørene. Men, vi oppnår bedre forhold mellom pris og ytelse ved å utplassere våre egne servere med egenutviklet teknologi og dermed drive vår egen skyløsning. Det er lettere sagt enn gjort, men uhyre lærerikt og relevant å gjøre nå som det meste går i skyen, sier han.

– Noe som det er mye snakk om nå, er roboter som automatiserer oppgaver. Vi har jobbet med dette lenge. Temmelig konsekvent velger vi å automatisere og programmere opp robotløsninger fremfor å gjøre repetitivt og kjedelig arbeid manuelt. Det er kompetansegivende og meningsfullt for konsulentene våre, og erfaringene tar vi med oss til andre Degree-kunder.

Byte-nivå

Når Degree rekrutterer, ser selskapet etter medarbeidere som er i stand til å se muligheter for forbedring av brukeropplevelser og kundens nettapplikasjoner i alle elementer av et produkt. Akkurat når det gjelder Filemail, så kan man imidlertid ane et snev av undrende beundring blant kollegaene for hvor langt Gjermundshaug selv har gått for å få filene til å fyke unna i Filemail.

– Vi snur og vender på hver eneste sten som er mulig for å øke overføringshastigheten. Det mest ekstreme utslaget av dette er at vi lager overføringsprotokoller helt ned på UDP-nivå og drar maksimalt ut av hardware med grunnleggende nettverksprotokoller som kan være 30 år gamle, forteller han.

Dette gjør Degree for Filemail:

  1. Utvikling fra hypotese/idefase, analyse og måling via brukertesting til utvikling.
  2. Videreutvikling/forvaltning med stadig nye versjoner, inkludert fortløpende tilpasning til nye operativsystemversjoner og ny hardware.
  3. Forretningsdrift; strategi, administrasjon, ledelse, internasjonal markedsføring osv.
  4. Drift inkludert kontinuerlig overvåking av serverparker som er bygd opp i bl.a. Los Angeles, Chicago, Strasbourg, Amsterdam, Oslo, Sydney.
  5. Utstrakt bruk av automasjon/roboter, for eksempel relatert til support, betalingssystemer, regnskap, rapportering, oppdatering og vedlikehold av servere
  6. DEV-OPS støtte. Dette innebærer at utviklere (DEVelopers) også får driftsansvaret (OPerationS) – og har vært gjennomført helt siden starten i 2007. Utviklerne har da hele tiden fingeren på pulsen og kan fortløpende rette små bugs og være proaktive i forhold til ytelse, brukeropplevelse, forbedringer og andre behov. Dette bidrar til gode og stabile systemer, med lavt behov for manuell driftsoppfølging.

Dette gjør Filemail for kundene

Overføring av store filer mellom firmaer. For mange av kundene er tjenesten like sentral som epost og telefon. Mange trykkerier mottar alle filer via filemail, ingeniørbedrifter sender tunge tegninger, softwarebedrifter sender store filer, det offentlige motta store anbudsdokumenter, media sender store filer/video for kjapp visning/publisering etc.

Overføringene er kryptert fra ende til ende. Det er dessuten mulig å sette ekstra passord på toppen som formidles via SMS til mottaker slik at man får en såkalt to-faktor autentisering.

Kontakt Degree

Ønsker du også unike nettløsninger?

Vi tar kontakt – ikke om to minutter, men ganske snart!