‹ Aktuelt

Nearshoring

Får høy kompetanse og kapasitet fra Polen.

 

Roboter

Degree Consulting Group har nearshoret til Polen i syv år. Et stramt arbeidsmarked gjorde det vanskelig å få tak i gode utviklere i Norge.

I Degree jobber det over 22 nettløsere, hvorav 15 i Polen. Selskapet offshore-er oppgaver til sitt eget team i Wrocław sørvest i landet.

Polen har markert seg godt innenfor IT-markedet i Europa. Landet er kanskje dét mest attraktive utenfor Asia for utføring av IT-relaterte oppgaver, enten det skjer fra tjenestetilbydere (outsourcing) eller ved oppretting av egen virksomhet (offshoring).

Wrocław har et veletablert IT-miljø i clusteret rundt byens eget teknologiorienterte universitet.

Velger nearshoring

Mange har valgt India, Pakistan, Sri Lanka, Kina og Filippinene som åsted for outsourcing og offshoring. En god del, men langt fra alle, har vendt blikket tilbake til Europa.

Slik har begrepet ”nearshoring” oppstått – offshoring, men near – nærme. Motstykket er ”off” som henspeiler på ”borte”, for langt borte etter noens smak.

– Vi har valgt nearshoring fremfor offshoring, slår daglig leder Stian Tonaas Fauske fast.

Sitat

Polen er nærme i tid, språk, kultur og kompetanse.
I begge land har vi det samme brennende engasjementet for fag og arbeidsoppgaver. Det limer oss sammen.

Kulturlikhet

Hovedårsaken til satsingen i Polen er god tilgang på kompetanse fra en kultur som minner mye om den norske. Engelsk som arbeidsspråk fungerer fint. Arbeidsinnsatsen og ansvarligheten er stor og god i forhold til både mål og deadlines.

– Vi får mange positive tilbakemeldinger på dette fra kundene våre som ofte har daglig kontakt med utviklerne i Wrocław, sier Fauske.

Kort vei

Han opplever også den tidsmessige nærheten som en fordel. Oslo og Polen deler tidssone. Fauske har selv tre timers reisevei fra dørterskelen hjemme til kontordøren i Wrocław.

– Asiatisk kultur kan være veldig forskjellig fra vår. Mange opplever at de må styre stramt og beskrive oppgaver i detalj, noe som kan stå i kontrast til behov for kreativ tenkning og initiativ til fremdrift. Det er rimeligere, men med høyere egne kostnader til oppfølging og kanskje økt prosjektrisiko, sier han.

I syv år har Degree levert tjenester fra Polen. Tilbudet er nå godt etablert, men Fauske anbefaler ingen å undervurdere kostnader og innsatsen som må til.

Gjennom årene har flere andre, konkurrerende utviklingsselskaper knyttet seg til Degree-teamet i Polen. Interessen for dette har åpnet et nytt, lite forretningsområde for Degree som har opprettet egne team for slike selskaper tilknyttet Degree sitt eget miljø – med fordelene dette innebærer faglig, sosialt og praktisk.

Nær kontakt i felles kultur

– For å være én enhet, er det viktig med felles kultur og daglig kontakt. Vi er regelmessig der nede til workshops tilknyttet kundeprosjekter, organisering og fag. Dette er oppgaver som vi alle brenner like sterkt for og som limer oss sammen også på det personlige plan på tvers av landegrensene, sier Fauske.

Regelmessig møtes alle nettløserne i Degree til kombinerte faglige og sosiale arrangementer.

Et helhetlig tilbud

  • Degree i Norge og Polen er godt integrert. Oppdragene avgjør hvor oppgavene skal bli løst.
  • Hovedfortrinn for kundene er fleksibel tilgang på høyt kvalifisert kompetanse fra en kultur som matcher den norske godt.
  • Rekruttering av medarbeidere til Polen og Norge skjer på samme HR-fundament. Forståelse av sluttbrukergrensesnitt, selvstendighet og innsatsvilje til forbedringer i hele løpet fra dype databaser til front-end inngår i dette fundamentet.
  • Uproblematisk arbeidsflyt innenfor EU/EØS-området.
Kontakt Degree

Trenger du en robot?

Vi tar kontakt – ikke om to minutter, men ganske snart!